Nápověda

Nápovědu jsme pro vás připravili formou krátkých videotutoriálů, každý je věnován vždy jednomu konkrétnímu tématu.


1. Úvodem

Odkaz v rámci webu 1.1 Přihlášení do systému - Jak se poprvé přihlásit do aplikace a vyplnit si svůj profil

Odkaz v rámci webu 1.2 Základy práce s aplikací - Filozofie práce s aplikací, rozložení základních ovládacích prvků


2. Práce s uzly

Odkaz v rámci webu 2.1 Procházení uzlů webu - Základní prvky při práci s uzlem, měnění pořadí uzlů

Odkaz v rámci webu 2.2 Manipulace s uzly - Jak zakládat nové uzly, mazat uzly, kopírovat a přesouvat uzly

Odkaz v rámci webu 2.3 Práce se soubory - Vytváření, mazání a zásady práce se soubory náležející uzlu

Odkaz v rámci webu 2.4 Vyhledávání uzlů - Jak uzel vyhledat ve stromu uzlů

Odkaz v rámci webu 2.5 Záložka informace - Metainformace k dokumentu


3. Práce s editorem

Odkaz v rámci webu 3.1 Jednoduchá editace obsahu stránky - Jak vložit do dokumentu text

Odkaz v rámci webu 3.2 Základní editace textu - Jak měnit základní vlastnosti textu

Odkaz v rámci webu 3.3 Komponenty plovoucí v textu - Princip fungování komponent plovoucích v textu

Odkaz v rámci webu 3.4 Práce se sekcemi - Základy vytváření a manipulace se sekcemi, číslování, jejich pořadí

Odkaz v rámci webu 3.5 Různé typy odkazů - Vytváření různých typů odkazů, vysvětlení rozdílu mezi nimi

Odkaz v rámci webu 3.6 Vložení obrázku - Jak vložit do dokumentu obrázek a nastavit různé vlastnosti jeho zobrazování

Odkaz v rámci webu 3.7 Vložení souboru ke stažení - Jak vložit do dokumentu odkaz na soubor ke stažení

Odkaz v rámci webu 3.8 Vložení a editace seznamu - Jak vložit a editovat seznamy

Odkaz v rámci webu 3.9 Vložení a editace tabulky - Jak vložit a editovat tabulky

Odkaz v rámci webu 3.10 Vložení obrázkové galerie - Jak vyvářet vložené obrázkové galerie

Odkaz v rámci webu 3.11 Vložení videa z YouTube - Jak vložit video z YouTube

Odkaz v rámci webu 3.12 Vložení mapy - Jak vložit do dokumentu interaktivní mapu zobrazující požadovanou lokaci


4. Ostatní

Odkaz v rámci webu 4.1 Editace rozvržení - Jak editovat obsah postranních oken v rámci zobrazení stránek.

Odkaz v rámci webu 4.2 Zásady tvorby obsahu dokumentů - Několik doporučení a rad o tom jak správně vytvářet obsah dokumentů publikovaných na webu.

Odkaz v rámci webu 4.2 Editace uživatelů - Jak mohou administratoři editovat uživatele.